દિલ્હી પોલીસે 26 જાન્યુઆરીએ ખેડુતોની ટ્રેક્ટર રેલી દરમિયાન લાલ કિલ્લા પર હિંસાના મુખ્ય સૂત્રધાર દીપ સિધ્ધુ પર તોડફોડ શરૂ કરી દીધી છે. દિલ્હી પોલીસે દીપ

Read More

ખેડૂતોએ આજે ઉપવાસ શરૂ કર્યા છે. આજે એક દિવસનો ઉપવાસ રાખીને ખેડૂતો સદભાવના દિવસ મનાવી રહ્યા છે. એના દ્વારા તેઓ 26 જાન્યુઆરીએ દિલ્હીમાં ટ્રેકટર રેલીમાં

Read More

દિલ્હીના સૌથી પ્રખ્યાત સીમાચિહ્નોમાંના એક, લાલ કિલ્લો, હવે ડાલમિયા ભારત ગ્રુપ દ્વારા 2018 માં ખાનગી માલિકી હેઠડ અપનાવવામાં આવ્યો છે. જે તે આમ કરવાની ભારતની

Read More